Kullanım Şartları

Aşağıdaki sözleşme sitenin genel kullanımı ile ilgili kuralları ve yasal sorumlulukları içermektedir. Dolayısı ile lütfen www.dunyatakilari.com’u kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları okuyunuz. Siteyi kullanmanız veya kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız aşağıda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

www.dunyatakilari.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Kafta Ltd Şti. aşağıda belirtilen koşulları dilediği zaman değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.Dolayısı ile değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını takip etmeniz açısından  www.dunyatakilari.com’u ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da ziyaret etmeniz önemlidir.

1. Taraflar 
İşbu sözleşmenin tarafları;

a) www.dunyatakilari.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Prof Dr Ahmet Taner Kışlalı Mh 2841. Sk No:3 Çayyolu,  Çankaya / Ankara adresinde mukim Kafta Ltd Şti. (Bundan böyle “Dünya Takıları” olarak anılacaktır) 
b) www.dünyatakıları.com internet sitesini kullanan ve/veya üye olan internet kullanıcısıdır ("Üye") 

2. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı
İşbu Sözleşme’nin konusu Kafta Ltd Şti. nin sahip olduğu internet sitesi www.dunyatakilari.com ‘dan üyenin faydalanma koşullarının belirlenmesidir. Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
3.1. Üye/kullanıcı, www.dunyatakilari.com internet sitesine üye/kullanıcı olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Dünya Takıları’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. 
3.2. Dünya Takıları bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, ilgili markalar, www.dunyatakilari.com alan adı ve lisans sahibi olduğu diğer alan adları, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir Materyal önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Dünya Takıları’nın burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır

 3.3. Üye/kullanıcı, Dünya Takıları tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üye/kullanıcının sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Dünya Takıları’na karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Dünya Takıları’nın sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.4. Üye/kullanıcı www.dunyatakilari.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üye/kullanıcıyi bağlayacaktır. 

3.5. Üye/kullanıcı, www.dunyatakilari.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye/kullanıcı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.6. www.dunyatakilari.com internet sitesinde üye/kullanıcıler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üye/kullanıcıların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Dünya Takıları’yla hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Dünya Takıları’nın bu sebepler nedeniyle üçüncü kişilerin veya üye/kullanıcıların uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

3.7. Dünya Takıları her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üye/kullanıcının üye/kullanıcılığını silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye/kullanıcı işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Dünya Takıları’nın hiçbir sorumluluğu yoktur ve üye/kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.8. Dünya Takıları tarafından www.dunyatakilari.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. 

3.9. dunyatakilari.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üye/kullanıcılığa bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir. Üye/kullanıcılarımıza ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için lütfen "Gizlilik Sözleşmesi" bölümünü ziyaret ediniz.

3.10. Dünya Takıları, üye/kullanıcının www.dunyatakilari.com internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.11. Dünya Takıları, üye/kullanıcının kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya DünyaTakıları’nın haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.12. Üye/kullanıcı, işbu üye ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine Dünya Takıları, Dünya Takıları'na ait olan ve/veya Dünya Takıları’nın iştiraki olan diğer internet siteleri tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye/kullanıcı, Dünya Takıları tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye/kullanıcı başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir. Üye/kullanıcı dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, Dünya Takıları 'na çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. Dünya Takıları, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup,  talebin alınmasını müteakip Dünya Takıları derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir. Diğer internet sitelerinden gelen maillerde vazgeçmek için diğer internet sitelerinde tanımlanan yol izlenmelidir.

3.13.Taraflar, Dünya Takıları’na ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.14. Dünya Takıları, üye/kullanıcı verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye/kullanıcı yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye/kullanıcı, www.dunyatakilari.com internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Dünya Takıları'ndan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.15. Üyenin Dünya Takıları’na bildirdiği eposta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir. Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

3.16. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.